Detail mata kuliah Asas-Asas Hukum Islam, program studi S1 Paralel - Ilmu Hukum

Detail SAP: Asas-Asas Hukum Islam Tahun Ajaran 2018/2019 -02


Satuan Acara Pengajaran
Mata Kuliah LWPE600008 - Asas-Asas Hukum Islam
Pengajar Iffah Karimah S.H., M.Sc
Dr. Yeni Salma Barlinti S.H., M.H.
Tujuan Perkuliahan