Detail mata kuliah Aplikasi Analisis Epidemiologi Lanjut 2, program studi S2 - Epidemiologi

Detail SAP: Aplikasi Analisis Epidemiologi Lanjut 2 Tahun Ajaran 2013/2014 -01


Satuan Acara Pengajaran
Mata Kuliah PHE2803031 - Aplikasi Analisis Epidemiologi Lanjut 2
Pengajar Prof. Dr. dr. Bambang Sutrisna MHSc(Epidemiology)
Tujuan Perkuliahan