Detail mata kuliah Ilmu Budaya Dasar, program studi S1 Ekstensi - Ilmu Hukum - Ekstensi

Detail SAP: Ilmu Budaya Dasar Tahun Ajaran 2008/2009 -02


Satuan Acara Pengajaran
Mata Kuliah HUK10303 - Ilmu Budaya Dasar
Pengajar R. Siti Hawa Nuraja S.H.
Herni Hendrarni S.H.
Dr. R. Ismala Dewi S.H., M.H.
Poerbatin Darmabrata S.H.
Dr. Lidwina Inge Nurtjahyo S.H., M.Si.
Heru Susetyo S.H., LL.M., M.Si., Ph.D.
Antarin Prasanthi Sigit S.H., M.Si
Tujuan Perkuliahan