Detail mata kuliah Antropologi Budaya, program studi S1 Reguler - Ilmu Hukum

Detail SAP: Antropologi Budaya Tahun Ajaran 2008/2009 -01


Satuan Acara Pengajaran
Mata Kuliah HMP10202 - Antropologi Budaya
Pengajar R. Siti Hawa Nuraja S.H.
Herni Hendrarni S.H.
Poerbatin Darmabrata S.H.
Dr. Lidwina Inge Nurtjahyo S.H., M.Si.
Dr. R. Ismala Dewi S.H., M.H.
Antarin Prasanthi Sigit S.H., M.Si
Ugrasena Pranidhana S.H.
Tujuan Perkuliahan